Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Adblock Detected

Hệ thống nhận thấy rằng bạn đang dùng plugin AdBlock Plus.

Để ủng hộ Hùng Coder bạn có thể tạm tắt plugin đó đối với website hungcoder.com hướng dẫn tắt và lâu lâu hãy nhấp vào quảng cáo giúp chúng tớ nhé.

Thank You

×

Follow Us

Email Subscriptions :Adblock Detected

Chúng Tôi Phát Hiện Bạn Đang Sữ Dụng AD BLOCKER Trên Trình Duyệt

Qua Đây Chúng Tôi Khuyên Bạn Nên Tắt AD BLOCKER Khi Xem Trang Web Này

Cảm Ơn

×
Hiện Tại Hùng Coder Đang Phát Hành Ứng Dụng View Link Miễn Phí Cho Mọi NgườiClick Here

Adblock Detected

Like this blog? Keep us running by whitelisting this blog in your ad blocker

This is how to whitelisting this blog in your ad blocker

Thank you

×