I. Bản chất của điện trở :
Ta biết dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng, khi dịch chuyển trong vật dẫn, các điện tích sẽ va chạm với các nguyên tử, truyền bớt động năng cho chúng Ta biết rằng dòng diện là dòng các điện tích chuyển dời có huớng, khi di chuyển trong vật dẫn các diện tích sẽ va chạm với các nguyên tử và phân tử, truyền bớt động năng cho chúng. Điện trở của vật chính là biểu hiện mức độ va chạm đó
.
Nếu tiết diện dẫn điện lớn các điện tích sẽ di chuyển dể dàng, ít gặp cản trở, nên điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện vật dẫn S. Ngược lại, nếu chiều dài của vật dẫn càng lớn, diện tích càng gặp cản trở lớn, nên điện trở tỷ lệ với chiều dài vật dẫn l.
Nếu vật dẫn có mật độ điện tích tự do càng lớn, nó càng dẫn diện tốt, tức điện trở suất r  nhỏ và điện dẫn xuất g lớn. Như vậy điện trở phụ thuộc vào bản chất của từng vật liệu.
Biểu thức: r = r.
nêu lên mối quan hệ bản chất của điện trở, phát biểu như sau:" điện trở của vật dẫn tỷ lệ với chiều dài, tỷ lệ nghịch với tiết diện và phụ thuộc vật liệu làm vật dẫn dó".

IV. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ:
Khi nhiệt độ kim loại tăng, các phần tử vật chất trong kim loại sẽ tăng mức độ chuyển động nhiệt. Do đó, các điện tử di chuyển trong kim loại sẽ va chạm nhiều hơn, gặp trở ngại nhiều hon. Do đó, điện trở của vật liệu sẽ tăng lên khi nhiệt độ tăng.
Trong giới hạn nhiệt độ không thấp quá, quan hệ thay đổi điện trở theo nhiệt độ coi như bậc nhất:
rt = [ rto ( 1 + (t - to)]
Với:
rt: điện trở của vật dẫn ở nhiệt độ t.
rto: điện trở của vật dẫn ở nhiệt độ ban đầu t0.
a là hệ số thay đổi điện trở và nhiệt đọ gọi là hệ số nhiệt điện trở, đơn vị là 1/độ C hay .


Related Posts