Bạn luôn đẹp .. What Do You Think?


Mỗi người luôn có một vẽ đẹp riêng, không phải ai cũng giống ai.. từ tính cách đến ngoài hình. Đừng vì sự tư ti mà đánh mất đi giá trị của bạn thân. Hay luôn là chính mình chấp nhận nó để vượt qua :)


Related Posts