Thứ Bảy, tháng 6 20, 2015

Mối tình đẹp ... Đến khi...?


Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ,quả đúng  không sai =))