Thứ Tư, tháng 6 17, 2015

Sự thật về phong trào chạm lỗ rún ...!!!


Hôm nay mình sẽ thú nhận cho các bạn một sự thặc về cái phong chào "chạm lỗ rún" mà mình đã từng post. Hihi
P/s: Behind the Scene ở dưới nhé