Chân Tình... ! - Hùng Coder Blog's

Thứ Hai, tháng 7 27, 2015

Chân Tình... !


Tôi chỉ mong người ta tặng nhau cái "CHÂN TÌNH". Đừng đánh mất những thứ vốn dĩ đã có sẳn trong mỗi người !!!