Giao diện Blogger Blogging Template

Giao diện Blogger Blogging Template
Blogging template là một giao diện đẹp,tạo điểm nhẫn đặc biệt cho một blogger là nữ, phù hợp làm một trang blog về thời trang, giao diện blogging template này phù hợp trên mọi thiết bị và trình duyệt. Rất đáng để các bạn sữ dụng

Một chút thông tin về Template
Loại Thông Tin
Flatform Type Blogger
Template Name Giao diện Blogger Blogging Template
Author Name Sora Templates
Design Url www.soratemplates.com
Publisher Bờm Khùng

Các bạn lưu ý rằng những template ở Sora Templates đều có gắn bản quyền ở Footer nhé. Nếu các bạn remove hoặc edit lại tên bản quyền thì nó sẽ tự động direct về trang chủ sora! Mong các bạn lưu ý hộ mình

Demo Download