Giao diện blogger Charity Mag

Giao diện blogger Charity Mag
Charity Blogger là một mẫu template đáp ứng cao về nhu cầu sử dụng cho mọi người. Được tác giả chăm chút kỉ lưởng về giao diện và các sidebar của nó. Mẫu được chuyên dùng cho người có mục đích tự thiện. Và nó hoạt động tốt trên mọi trình duyệt và mobile.

Một chút thông tin về Template
Loại Thông Tin
Flatform Type Blogger
Template Name Giao diện blogger Charity Mag
Author Name Syed Faizan Ali
Design Url www.templateism.com
Publisher Bờm Khùng

Demo Download