Giao diện blogger Vienna Mag Responsive

Giao diện blogger Vienna Mag Responsive
Vienna Mag Responsive là một giao diện hoàn hảo, phù hợp cho mọi người làm blog cá nhân, hiện đại và đầy đủ ở mọi trình duyệt khác nhau, và có thể ở mọi thể loại khác nhau như, tin tức, hình ảnh,link,youtube video..v.v

Một chút thông tin về Template
Loại Thông Tin
Flatform Type Blogger
Template Name Giao diện blogger Vienna Mag Responsive
Author Name Arlina Fitriani
Design Url arlinadesign.blogspot.com
Publisher Bờm Khùng

Demo Download