HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Chủ Nhật, tháng 7 26, 2015

Kệ... !


Điều đơn giản nhất mà trong suy nghĩ nó bây giờ là "KỆ" nó không gắn liền với tính tình của mỗi người. Nhưng khi nói ra tự ấy, dường như  nó như một kẻ  "BẤT CẦN ĐỜI..."


4 nhận xét

Monetize your website traffic with yX Media