Boxed-Width Version (true/false)

Kệ... !


Điều đơn giản nhất mà trong suy nghĩ nó bây giờ là "KỆ" nó không gắn liền với tính tình của mỗi người. Nhưng khi nói ra tự ấy, dường như  nó như một kẻ  "BẤT CẦN ĐỜI..."
Đăng nhận xét

4 Nhận xét

Monetize your website traffic with yX Media
Hiện Tại Hùng Coder Đang Phát Hành Ứng Dụng View Link Miễn Phí Cho Mọi NgườiXem Thêm.