Bản thân không cho phép hay là không muốn?


"Tôi chọn sự im lặng cho những điều mình
 TỰ - CẢM - THẤY - THIẾT - THA 
nhưng ngoài tâm với!"#Yêu em anh không bao giờ hối hận !


Related Posts