Chủ Nhật, tháng 9 27, 2015

Bản thân không cho phép hay là không muốn?

"Tôi chọn sự im lặng cho những điều mình
 TỰ - CẢM - THẤY - THIẾT - THA 
nhưng ngoài tâm với!"#Yêu em anh không bao giờ hối hận !