Thứ Bảy, tháng 9 19, 2015

Lời Người Này Nói Với Người Kia

Anh yêu em.Không nhiều như em muốn..Nhưng sẽ dài lâu hơn em tưởng, rất nhiều.