Chuyện 18/10/2015 !!!"Ngày buồn như tiếng thở dài
Tìm đâu cho thấy bờ vai để gần?
Tìm đâu thấy những ân cần?
Tìm đâu cho thấy những lần có đôi?"


Related Posts