Chuyện 18/10/2015 !!!


"Ngày buồn như tiếng thở dài
Tìm đâu cho thấy bờ vai để gần?
Tìm đâu thấy những ân cần?
Tìm đâu cho thấy những lần có đôi?"

3 nhận xét: