Thứ Hai, tháng 10 12, 2015

Hãy Yêu Người Luôn Ở Cạnh Mình


Cuộc đời này, xoay mãi vẫn chỉ ở tình cảm mà người ta dành cho nhau mà thôi