Thứ Hai, tháng 10 19, 2015

Ngỡ là tri kỉ nhưng hóa ra lại là người dưng !


"Tưởng gần mà lại là xa
Ngỡ là tri kỉ lại là người dưng.
Thương em là chuyện “Đã Từng”
Em bên người mới cũng đừng nhớ Anh."