[VB.Net]Login using Facebook api application


Hôm qua ngồi vọc lại Visual Basic, thấy có cái file từ lâu lắc lâu lơ rồi về việc login ứng dụng bằng "Facebook", mình thấy việc đăng nhập hoặc đăng ký một trang hoặc 4rum nào cũng đều có kết hợp đăng ký qua "Facebook" việc này vừa tiện cho người dùng lại mang lại vô vàn hiểm họa đi kèm. Ví dụ như việc trục lời cá nhân khi bán token cho các trang bán like chẳng hạn hoặc chiếm quyền tài khoản của bạn..v.v

Nói cũng nhiều rồi, hôm nay mình viếc một ứng dụng nhỏ về việc dùng Facebook API để đăng nhập ứng dụng với Visua Basic! Code cũng không có gì khó khắn chỉ là phụ thuộc vào sự tùy biến của bạn để tạo nên một ứng dụng cho riêng mình

Bên dưới là đoạn code mình viết demo về việc login vào tài khoản Facebook và nó sẽ tự lấy "Ảnh đại diện" và get luôn token cho chúng ta !

Đây là Form Login
Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
    Try
      TextBox1.Text = WebBrowser1.Url.ToString
      Dim a() As String = TextBox1.Text.Split("#")
      TextBox1.Text = (a(1))
      Dim a1() As String = TextBox1.Text.Split("=")
      TextBox1.Text = (a1(1))
      Form2.PictureBox1.ImageLocation = ("https://graph.facebook.com/me/picture?width=220&height=220&access_token=" & TextBox1.Text)
      Form2.Show()
      Me.Close()
    Catch ex As Exception
      'MsgBox("Không thể load dữ liệu từ ""Facebook""! Ứng dụng sẽ tự động reload lại", MsgBoxStyle.Exclamation, "Thông báo")
    End Try
  End Sub

Ở Form phía trên các bạn thêm 1 Webbrowser, 1Textbox và Thêm 1 Form khác và thêm vào đó 1 textbox + Picturebox ! và như vậy chúng ta đã tạo được một trang đăng nhập bằng Facebook trên ứng dụng. Các bạn có thể tùy biến để lưu lại Token của người dùng ^^


Xíu nữa thì quên có một phần quan trọng trong ứng dụng mà mình đã ẩn đi vì lý do người dùng. Bạn nào muốn tìm hiểu thì để email lại mình gửi cho nhé Hoặc gửi luôn Project cho các bạn nghiên cứu :)

Còn đây là ứng dụng mình viết Facebook Posted Wall 2015, bạn nào cần nghiên cứu thì cứ để lại email nhé

2 nhận xét:

 1. New Project 2016 :) Ai cần thì để lại email mình send cho nhé :)
  [img]file:///C:/Users/ICAFE8/Downloads/5se50C0%20-%20Imgur.png[/img]

  Trả lờiXóa
 2. [img]https://i.imgsafe.org/efb0de6dbb.png[/img]

  Trả lờiXóa