Việc người thì sáng Việc mình thì quáng !


"Có đôi khi, cùng là một việc, chúng ta có thể an ủi được người khác, nhưng lại không thể thuyết phục nổi bản thân"


Related Posts