Thứ Sáu, tháng 12 18, 2015

Ai tốt với tôi

Ai tốt với tôi? Ai không buồn khi tôi bị tai nạn giao thông? Hay là tất ca bạn bè tôi đều khóc vì tôi. Vì một người mà họ yêu. Nhất là PÀ tôi. người luôn khóc vì một điều nhỏ nhỏi đó là không tỉnh. Không tin gần 1 tháng trời thế mà lúc PÀ tới chơi không tỉnh đi B ạ :( Tôi Yêu Pà Tôi NHẤT :)