Điều tôi nghĩ ?Vì sao lúc tai nạn giao thông tôi không chết đi và lúc đó ai sẽ khóc vì minh ? Cảm giác thương cho bố mẹ và chị quá cứ thấy ai khóc vì mình thì mình lại có cảm giác khó chịu. Vì mình hay vì ai mà họ khóc có phải mình gây ra điều gì có lỗi không? Và trong đó có PÀ tôi yêu quý suốt gần mùa HÈ vừa qua.... vì tôi ốm không tỉn hay là ví điều gì mà PÀ tôi lại khóc rất nhiều, tai nạn cơ mà có phải điều gì to lơn lắm đâu :( Tôi Yêu Pà


Related Posts