Nhưng hình ảnh đầy đủ nhất của bọn bạn chơi gần 8 năm với nhau ^^. Cuối cùng là nhưng cô nàng xin xắn :D trong đó có 1 nàng và 1 chàng đã đi nước người ta kiếm tiền để nuôi sống bản thân rồi :D
Related Posts