Bờm Và Trinh Ku Tẹo :)


Mình và một người bạn thân chơi với nhau suốt 8 năm trời :)

Ảnh ít mà hiểu quả :)
Related Posts