Tôi Yêu NgườiYêu một người khó lắm. Phải đổ toàn bộ lòng nhiệt huyết vào, đổ tiền bạc vào trái tim người đó vốn dĩ  rất khó khăn dâu có  dễ dàng đối với một chàng trai nghèo như tôi. luôn tiết kiệm tiền bạc cho đủ thứ trên đời này. Nào là việc học hành thi cử mua sách mới,thăm người bị ốm...ôi cái cuộc đời.Chỉ ước có một người để yêu suốt cuộc đời. Chỉ ước vợ họ là vợ mình!!!Related Posts