Get Long Token Facebook (60days)Hôm nay ngồi rảnh viết ứng dụng "Get Long Token Facebook" cho một số bạn inbox hỏi mình làm sao để lấy được Long Token trên Facebook. Thực ra thì cách lấy này người ta share trên mạng rất nhiều. Nhưng có một số bạn chưa hiểu rỏ lắm. Nên hôm nay mình mạn phép làm luôn tool cho các bạn.Đây là mã nguồn mở mình viết từ .Net
nên bạn nào muốn bộ mã nguồn này thì comment bên dưới mình share nhé. Chúc các bạn vui vẻ

Trang mình lấy bài viết này Click Here

Download


Related Posts