Ngang Qua Chơi Vơi

Mùa ngang qua góc phố
Người đi ngang qua người
Buồn ngang qua nỗi nhớ
Đêm .... ngang qua chơi vơi .....
Khắc Ghi ( Thiên Di )


Related Posts