Thứ Hai, tháng 2 01, 2016

Ngang Qua Chơi Vơi
Mùa ngang qua góc phố
Người đi ngang qua người
Buồn ngang qua nỗi nhớ
Đêm .... ngang qua chơi vơi .....
Khắc Ghi ( Thiên Di )