Share Code Comment Mới Nhất Cho Các BạnHôm nay tình cờ mình đi tìm code comment mới nhất có ảnh. Nên đã thấy cái này.Cũng khá đẹp nên chia sẽ cho các bạn luôn. Và Lưu ý số bài đăng luôn là 100 nhé. Nếu muốn chỉnh sữa gì thì tải file Js về rồi thay số nhé ^^

Đoạn code CSS
<style type="text/css">
ul.nc_recent_comments{
list-style: none;
margin: 0;padding: 0;
}
.nc_recent_comments li {
background: none !important;
margin: 0 0 6px !important;
padding: 0 0 6px 0 !important;
display: block;
clear: both;
overflow: hidden;
list-style: none;
word-break:break-all;
}
.nc_recent_comments li .avatarImage {
padding: 3px;
background: #fefefe;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
-moz-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
float: left;
margin: 0 6px 0 0;
position: relative;
overflow: hidden;
}
.avatarRound {
-webkit-border-radius: 100px;
-moz-border-radius: 100px;
border-radius: 100px;
}
.nc_recent_comments li img {
padding: 0px;
position: relative;
overflow: hidden;
display: block;
}
.nc_recent_comments li span {
margin-top: 4px;
display: block;
line-height: 1.4;
}  
</style>
Đoạn code javascript !
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var
  numComments   = 10, //Số nhận xét muốn hiển thị
  showAvatar   = true, //true: hiển thị Avatar false: không hiển thị
  avatarSize   = 50, // kích thước avatar
  roundAvatar  = false, //false: avatar vuông true: avatar tròn
  characters   = 150, //Số ký tự hiển thị tóm tắc
  defaultAvatar   = "http://img1.blogblog.com/img/anon36.png",
  home_page = "http://www.bomkhung.net"; //Địa chỉ log của bạn
//]]></script>


<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/114501587/bomkhung.js" type="text/javascript"></script>
Chúc các bạn thành công và làm đẹp cho blogger và có nhiều lươt coment ^^!

Related Posts