Code hiển thị hình ảnh blogger khi bị VNPT chặn

Hôm này mình viết ra bài này để hướng dẫn các bạn hiển thị hình ảnh trên mobile cho blogger ^^

Nhược điểm : Khi các bạn chèn code này vào thì xem blog trên máy tính sẽ bị một số ảnh ko hiển thị được, Nên các bạn cần cân nhắc trước khi sữ dụng nhé ^^
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for(var i=0;i<images.length;i++) {   
images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh4.googleusercontent.com");
}
//]]>
</script>
Và một đoạn code bên dưới
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$("body img").each(function () {$(this).attr("src", $(this).attr("src").replace(/\/[0-9]+(\.bp\.blogspot)?/, "/lh4.googleusercontent")) });
//]]>
</script>
Các bạn lưu ý. khi blog có link
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
Rồi thì thôi không cần bỏ vào blog nữa đâu nhé ^^

1 nhận xét: