Code tạo quảng cáo trượt dọc 2 bên của blog


Tình hình là hôm này mình vừa tìm ra code tạo quảng cáo trượt 2 bên cho blog. Rất đơn giản và hữu ích cho ai đăng đặt quảng cáo.
Tiện thể đây mình đem share luôn cho ai đang cần !
Code CSS các bạn đặt trên thẻ </body> nhé
<style type='text/css'>
#slideads{
position: absolute;
visibility: hidden;}

#slideads1{
left:0;
top:20px;
position: absolute;
}

#slideads2{
right:0;
top:20px;
position: absolute;
}
</style>
<script src='http://dl.dropbox.com/u/66256041/popup/namkna.blogspot.con/slide_ads1.js' type='text/javascript'/>

Đoạn code thự 2. các bạn đặt dưới thẻ <body>
<div id="slideads">
<div id="slideads1" class="slideads1">
<script src='http://www.adsptp.com/17515-160x600.js'/>
</div>
<div id="slideads2" class="slideads2">
<script src='http://www.adsptp.com/17515-160x600.js'/>
</div>
</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét