Facebook Inbox Reader v1.0


[J2TeaM] Facebook Inbox Reader v1.0

Mediafire Upfile

Giới thiệu về Facebook Inbox Reader

- Đọc tin nhắn Facebook không cần mật khẩu mà thông qua máy chủ Graph Facebook với access token hợp lệ.
- Cho phép lưu lại toàn bộ cuộc hội thoại ra tệp tin văn bản để lưu trữ, đọc lại sau,...
- Layout bố trí giống trang tin nhắn trên Facebook:
https://www.facebook.com/messages/

Video


Theo Junokyo Blog's

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét