Thứ Bảy, tháng 3 12, 2016

Liên Kết Website or Blog


Hôm này mình xin ra mắt chương trình liên kết website or blog rất đơn giản và tiện dụng cho mọi người. Chương trình sẽ bắt đầu như sau các bạn có thể thêm mình vào blog các bạn bằng liên kết

Thông tin theo mẫu : 
Tiêu đề Web/Wap
URL Web/Wap của bạn
Mô tả: là đoạn giới thiệu về Web/Wap của bạn.
Url hình ảnh : Nếu bạn liên kết logo

Còn đây là đoạn liên kết của Bờm Khùng Blogger VN
Liên Kết Logo<a alt="Bờm Khùng Blogger - Chia Sẽ Miễn Phí Template Blogger" href="http://www.bomkhung.info/" target="_blank" title="Bờm Khùng Blogger - Chia Sẽ Miễn Phí Template Blogger"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-O9R18rVEu_I/VGmKph5M6SI/AAAAAAAAEJk/quLXIoVmLmM/s1600/logo-bomkhung.png" title="Bờm Khùng Blogger - Chia Sẽ Miễn Phí Template Blogger,Thủ Thuật,CSS,HTML,VB.Net" /></a>

Liên kết dạng Text link

<a alt="Bờm Khùng Blogger - Chia Sẽ Miễn Phí Template Blogger" href="http://www.bomkhung.info/" target="_blank" title="Bờm Khùng Blogger - Chia Sẽ Miễn Phí Template Blogger,Thủ Thuật,CSS,HTML,VB.Net</a>