Thứ Sáu, tháng 3 11, 2016

Một bài mới của rapper SUBOI "ĐỜI"
Đây là một bài mới của RAPPER SUBOI mới ra được có 2 ngày thôi. AE nghe nhé. rất hay và đúng chất