Share Code Get Link Từ Adf.Ly


Hôm này mình xin viết code get link từ ADF.LY

Bước đầu tiền là mình thấy có cái link GET Adf.Ly của Juno. Nên hôm nay mình mạn phép viết ứng dụng get link này cho cả nhà luôn :)
http://fb01-j2team.rhcloud.com/apps/bypass-adfly/crack.php?u=
Ứng dụng có code rất đơn giản chủ yếu là sử dụng link phía trên để get cho mọi người.
Full code cho mọi người tham khảo :)
Dim wc As New Net.WebClient
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
    Text = wc.DownloadString("http://fb01-j2team.rhcloud.com/apps/bypass-adfly/crack.php?u=" & TextBox1.Text)
      TextBox2.Text = Text
      Me.Text = "Adf.Ly Direct Link Code By Bờm Khùng"
    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show("Không thể nhận dữ liệu từ máy chủ", "Thông Báo")
    End Try
  End Sub
End Class

Còn đây là video demo ứng dụngDownload

Chúc các bạn một ngày vui vẻ :)


Related Posts