Tổng hợp các SUB của domain BomKhung.NetChào tất cả các bạn. Mình tên là HÙNG lý do mình lấy domain là BomKhung.Net là hồi nhỏ mình có hơi khùng một xíu. Với cái tên HÙNG nên mình thêm chử K vào cho nó khùng luôn. :)
Thấm thoát vậy mà mình quên cách SUB domain cho tên miền. :)
Nhưng hôm này mình đã học được cách SUB domian cho tên miền bằng YouTuBe. Hehe. Hôm này mình xin giới thiệu cách SUB domain mà mình tạo ra :)

http://sinhnhat.bomkhung.net
http://feed.bomkhung.net
http://comment.bomkhung.net
http://comming.bomkhung.net
http://facebook.bomkhung.net
http://fbspam.bomkhung.net
http://music.bomkhung.net
http://blog.bomkhung.net
http://link.bomkhung.net/go/fb
http://dj.bomkhung.net
http://ads.bomkhung.net

Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi SUB domain cho tên miền :)


Related Posts