All in One SEO Pack cho Blogger 2014Sau khi Google cập nhật Panda phiên bản 24 ảnh hưởng lớn cho các SEOer. Google đã công bố cập nhật Google Panda và phiên bản hiện tại là 24. Đợt cập nhật này có một tác động đáng kể đến 1,2% các truy vấn tiếng Anh trên Google.Thông tin cập nhật Google Panda được google công bố tại
https://twitter.com/google/status/293780801001230336

Trong lần cập nhật này đoạn mã được thay đổi để phù hợp với tính năng thêm Meta Description tag của Blogger, xem thêm hướng dẫn tại đây.
Tối ưu hóa hình ảnh cho Blogger SEO Công cụ Tìm kiếm tại đây.

Tìm trong template đoạn mã:
<head>
Có dạng như thế này:
<head> 
<b:include data='blog' name='all-head-content'/> 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'> 
<title><data:blog.pageTitle/></title> 
....................... 
.......................
 <b:skin><![CDATA[/* 
và thay thế nó bằng đoạn mã dưới đây:
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle == data:blog.title'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
</b:if>
<!-- / All In One Seo Pack by Văn Hùng -->
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
 <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
 <meta expr:content='data:blog.pageName' name='description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex, nofollow' name='robots'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
</b:if> <b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='keywords'/>
</b:if></b:if>
<!-- / All In One Seo by Văn Hùng -->
<meta content='index, follow' name='robots'/>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='6 days' name='revisit'/>
<meta content='6 days' name='revisit-after'/>
<meta content='document' name='resource-type'/>
<meta content='all' name='audience'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='all' name='robots'/>
<meta content='vi-vn' name='language'/>
<meta content='VietNam' name='country'/>
<link href='https://plus.google.com/ID/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/ID/posts' rel='publisher'/></b:if>
<!-- / All In One Seo Pack Blogger SEO Plugin by Văn Hùng -->
<b:skin><![CDATA[/*

Thay ID Google + bằng ID của bạn (VD: https://plus.google.com/u/0/102981349639718522416/about), chèn link Blog vào phần giới thiệu của bạn trên G+.
Kiểm tra kết quả ở đây: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét