Cách thêm bình luận (comment) Facebook từng bài đăng cho Blogspot


Hiện là mạng xã hội toàn cầu lớn nhất hiện nay, có thể nói là nhà nhà Facebook, người người Facebook, chính vì vậy việc thêm bình luận (comment) của Facebook cho blogspot là rất cần thiết, vừa tạo được nơi bình luận, chém gió cho mọi người, vừa dễ đưa bài viết tới người đọc bởi hiệu ứng lan truyền của nó. Hôm nay, Blog Cuộc sống muôn màu xin hướng dẫn cả nhà cách thêm khung chat, comment của Facebook cho từng bài viết vào blogspot.

Cách thêm khung bình luận của Facebook vào blogger/blogspot


Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị blog.
Vào "Mẫu" chọn "Chỉnh sửa HTML"


Bước 2: Ấn tổ hợp phím Ctrl F, tìm

Có thể bạn nên xem: Thêm comment app facebook cho blogspot

Chèn đoạn code dưới đây vào trước thẻ "</head>".
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="8" data-width="766"></div>';
//]]>
</script>Lưu ý: Các bạn có thể thay tùy ý các thông số dưới đây

data-num-posts="8": Số bình luận được phép hiển thị, nếu nhiều hơn thì tự động gộp lại.
data-width="766px": Chiều rộng của khung bình luận Facebook.

Bước 3: Ấn tổ hợp phím Ctrl F, tìm

Chèn đoạn code bên dưới và trước thẻ "</body>".

<div id='fb-root'/> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>


Chèn khung comment facebook vào nơi bạn muốn hiển thị trong blog

Bước 4: Copy đoạn code bên dưới
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> <script type='text/javascript'> document.write(fbcm); </script> </b:if>

Thông thường ta sẽ chèn nó vào cuối bài viết. Các bạn Ctrl F, tìm dòng
Copy và dán đoạn code bên trên vào phía dưới dòng vừa tìm được.

Lưu ý: Một số mẫu template (giao diện) có nhiều hơn một dòng , các bạn chọn dòng đầu tiên tìm được nha, sau đó lưu lại, nếu thấy không được thì ta chọn dòng khác :D

Bước 5: Save và xem thành quả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét