Code quảng cáo thay đổi theo reload blog


Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo code quảng cáo thay đổi theo 1 lần reload trang blog của các bạn một cách đơn giản nhất :D. Quảng cáo như thế này rất phù hợp cho các mạng quảng cáo game ^^ hoặc các anh em đang kiếm tiền cho game mà mình giới thiệu ^^ Chúng ta bắt đầu nhé ^^

ĐOẠN CSS
#thbao {
padding:6px 0;
}
#thbao-margin {margin: 0 auto;}
.thbao-container {
width:px;
border: 0px solid #f2b768;
padding: 5px;
/*background: #FFF3DB;*/
font-size:90%;
}
.thbao-header {
background: #ff6734;
color: white;
border:1px solid #ffa789;
padding: 5px 10px;
white-space: nowrap;
}
.thbao-body {
background: #fae9c8;
padding: 5px 10px;
width: 99%;
}
.thbao-close {
float: right;
margin-right: -5px;
}
/*END thông báo*/

ĐOẠN HTML
<!-- Hộp thoại thông báo -->
<script language='JavaScript'>
function hideitem() {
document.getElementById("thbao").style.display="none";
}
//<![CDATA[
thbao = new Array(3);
 thbao[0]='<div style="background-color: #FFFCE9;border: 1px solid #FFDAAF;border-radius: 5px;min-height:80px;margin: 10px 0 0;padding: 5px;width: 98%;">      <div style="float:left;margin:3px 10px 0 0;"><a href="http://mfile.vn/timcancoem92/448755/anh-hung-chien-hon" title="Anh Hùng Chiến Hồn - MMORPG 3D Tựa Diablo Hàng Khủng"><img alt="Anh Hùng Chiến Hồn - MMORPG 3D Tựa Diablo Hàng Khủng" title="Anh Hùng Chiến Hồn - MMORPG 3D Tựa Diablo Hàng Khủng" src="http://thumbnail.mobigate.vn?u=%2Fdata%2Fpublish%2Fimages%2Fupload%2F2014%2F08%2F07%2F58051d641a9f39ae.png&w=75&h=75&ps=1"></a></div>      <div style="font-size:120%;font-weight:bold;"><a style="margin-bottom:5px;" href="http://mfile.vn/timcancoem92/448755/anh-hung-chien-hon" title="Anh Hùng Chiến Hồn - MMORPG 3D Tựa Diablo Hàng Khủng">Anh Hùng Chiến Hồn - MMORPG 3D Tựa Diablo Hàng Khủng</a></div>      <div>Hiệu ứng hình ảnh và ánh sáng tuyệt đẹp, cách thức chơi tuyệt vời, hoàn toàn mang tính đột phá với công nghệ 3D MMORPG!</div>      <div><a style="color: #21598C;text-decoration:none;" href="http://mfile.vn/timcancoem92/448755/anh-hung-chien-hon" title="Anh Hùng Chiến Hồn - MMORPG 3D Tựa Diablo Hàng Khủng"><span><img src="http://mobigate.vn/data/assets/v1/web/agame/styles/images/icon-download.png"></span> Tải miễn phí</a></div>    </div>';

thbao[1]='<div style="background-color: #FFFCE9;border: 1px solid #FFDAAF;border-radius: 5px;min-height:80px;margin: 10px 0 0;padding: 5px;width: 98%;">      <div style="float:left;margin:3px 10px 0 0;"><a href="http://mfile.vn/timcancoem92/465359/mobisub" title="MobiSub - Kho game đỉnh cao cho mobile"><img alt="MobiSub - Kho game đỉnh cao cho mobile" title="MobiSub - Kho game đỉnh cao cho mobile" src="http://thumbnail.mobigate.vn?u=%2Fdata%2Fpublish%2Fimages%2Fupload%2F2014%2F09%2F05%2Fce982cafea92bc30.png&w=75&h=75&ps=1"></a></div>      <div style="font-size:120%;font-weight:bold;"><a style="margin-bottom:5px;" href="http://mfile.vn/timcancoem92/465359/mobisub" title="MobiSub - Kho game đỉnh cao cho mobile">MobiSub - Kho game đỉnh cao cho mobile</a></div>      <div>Tải Miễn phí KHÔNG GIỚI HẠN game mobile!</div>      <div><a style="color: #21598C;text-decoration:none;" href="http://mfile.vn/timcancoem92/465359/mobisub" title="MobiSub - Kho game đỉnh cao cho mobile"><span><img src="http://mobigate.vn/data/assets/v1/web/agame/styles/images/icon-download.png"></span> Tải miễn phí</a></div>    </div>';

thbao[2]='<div style="background-color: #FFFCE9;border: 1px solid #FFDAAF;border-radius: 5px;min-height:80px;margin: 10px 0 0;padding: 5px;width: 98%;">      <div style="float:left;margin:3px 10px 0 0;"><a href="http://mfile.vn/timcancoem92/477150/tien-hiep-ky-duyen" title="Tiên Hiệp Kỳ Duyên – Game nhập vai xuất sắc"><img alt="Tiên Hiệp Kỳ Duyên – Game nhập vai xuất sắc" title="Tiên Hiệp Kỳ Duyên – Game nhập vai xuất sắc" src="http://thumbnail.mobigate.vn?u=%2Fdata%2Fpublish%2Fimages%2Fupload%2F2014%2F09%2F06%2F64ccac8365dc4c6c.png&w=75&h=75&ps=1"></a></div>      <div style="font-size:120%;font-weight:bold;"><a style="margin-bottom:5px;" href="http://mfile.vn/timcancoem92/477150/tien-hiep-ky-duyen" title="Tiên Hiệp Kỳ Duyên – Game nhập vai xuất sắc">Tiên Hiệp Kỳ Duyên – Game nhập vai xuất sắc</a></div>      <div>Tiên Hiệp Kỳ Duyên – gMO thể loại RPG đánh theo lượt dựa trên cốt truyện thiên ma huyền bí.</div>      <div><a style="color: #21598C;text-decoration:none;" href="http://mfile.vn/timcancoem92/477150/tien-hiep-ky-duyen" title="Tiên Hiệp Kỳ Duyên – Game nhập vai xuất sắc"><span><img src="http://mobigate.vn/data/assets/v1/web/agame/styles/images/icon-download.png"></span> Tải miễn phí</a></div>    </div>';

 thbao[3]='Thông Báo: Bờm Khùng xin thông báo. Blog mình đã chặn copy vì lí do có một số bạn copy bài viết của mình đi mà không để lại nguồn... Mình không muốn công sức mình bỏ ra lại để một số bạn lợi dùng để trục lợi. Nên mong các bạn thông cảm !!';

index = Math.floor(Math.random() * thbao.length);
//]]>
</script>
<div id='thbao'>
<div class='thbao-container' id='thbao-margin'>
<table cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tbody>
<tr>
<td class='thbao-header'><b>ADS</b></td>
<td class='thbao-body'>
<a class='thbao-close' href='#' onclick='hideitem()'><img alt='Đóng lại' src='http://www.blogger.com/img/close.png'/></a>
<span class='thbao-text'>
<script type='text/javascript'>
document.write(thbao[index]);
</script>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<!-- End Hộp thoại thông báo -->

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét