Chủ Nhật, tháng 4 17, 2016

How to Hack tutorial


Hacker đã hack Hacking Team vừa update "How to Hack tutorial" của anh ta sang bản tiếng Anh, với một số bổ sung.
Một tut không thể chi tiết hơn, hay hơn về cách thức để một hacker ( hoặc nhóm hacker ) đơn lẻ tấn công một tổ chức có bảo mật mạnh, thực hiện đầy đủ các bước thăm dò, tấn công, cài cắm, thu thập dữ liệu...
Các bạn có thể coi tại đây