Hướng dẫn tạo radom banner cho blogger


Chào các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo radom banner cực đơn giản cho các bạn
Lưu ý : Các bạn phải có hosting để sử dụng nhé vì mình sử dụng code Php :)

Code Php

<?php
$advert = array(); 
$advert[] = '<a herf="">Link ảnh 1</a>';
$advert[] = '<a herf="">Link ảnh 2</a>';
$advert[] = '<a herf="">Link ảnh 3</a>';
$advert[] = '<a herf="">Link ảnh 4</a>';

shuffle($advert); 
echo $advert[0];
?>

Các bạn copy toàn bộ code trên và up lên hosting nhé :D
Code Iframe đặt trên blogger :)

<iframe scrolling="no" width="730" style="overflow:hidden; border:0" src="http://domainxxx/radom-banner.php">

Link http://domain.xxx/radom-banner.php -> các bạn thay thế bằng link của các bạn :)
Ở đây mình đặt ở trên nên tỉ lên là 728x90px các bạn có thể tùy chỉnh nếu muốn

Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét