Javascrpit popup cho blog or websiteHôm nay tình cờ mình làm 1 trang music đã lâu lắm rồi của mình tự nhiên có popup bật ra làm mình vui không tưởng ^^. Nên hôm nay mình quyết định đem share cho anh em tham khảo ^^ và tăng lượt view cho blog hay website

Đến đoạn code
<!-- popup -->
<style type='text/css'>
ol.commentlist{background:#FFF;margin:15px 0 0;padding:0}ol.commentlist li{list-style-type:none;border:1px dotted #CCC;margin:0 0 10px;padding:10px}ol.commentlist li div.vcard cite.fn{font-style:normal;font-weight:700}ol.commentlist li div.vcard cite.fn 
a.url{color:#222}ol.commentlist li div.vcard img{float:left;background:#FFF;border:1px solid 
#F0F0F0;width:48px;height:48px;margin:0 10px 5px 0;padding:4px}ol.commentlist li div.vcard span.says{color:#888}ol.commentlist li div.comment-meta{font-size:.9em;margin:3px 0 0}ol.commentlist li div.comment-meta a{color:
#AAA;text-decoration:none}ol.commentlist li p{line-height:1.4em;margin:30px 0 0}ol.commentlist li div.reply{line-height:18px;margin:10px 0 0}ol.commentlist li div.reply a{background:#FFF;height:16px;font-size:10px;color:
#1D6B9D!important;text-transform:uppercase}ol.commentlist li div.reply a:hover{color:
#FD0859!important;text-decoration:none}ol.commentlist li ul.children li{background:
#FFF;border:1px dotted #CCC;margin:10px 0 0}ol.commentlist li ul.children li li.alt{background:#FFF}
#commentform input{width:210px;font-size:12px;border:1px solid #DDD;margin:7px 3px 0 0;padding:5px}
#commentform .author,#commentform .email,#commentform .url{background:
#FFF;color:#999;font-style:italic;padding:3px 3px 3px 5px}#commentform textarea{width:75%;height:100px;font:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;border:1px solid #DDD;margin:7px 0 0;padding:2px}#commentform .submit{background:#FD0859;width:120px;color:#FFF;font-weight:700;border:1px solid 
#DDD;margin:7px 0 0;padding:4px}ol.commentlist a:link,ol.commentlist li div.vcard cite.fn a.url:hover{text-decoration:none}
</style>
<script>function addEvent(obj,eventName,func){if(obj.attachEvent){obj.attachEvent("on"+eventName,func);}else if(obj.addEventListener){obj.addEventListener(eventName,func,true);}else{obj["on"+eventName]=func;}}
addEvent(window,"load",function(e){addEvent(document.body,"click",function(e){var pX;pX=screen.width;if(!pX){pX=document.documentElement.clientWidth?document.documentElement.clientWidth:document.body.clientWidth;}
if(pX>800){if(document.cookie.indexOf("pnpopup=popactive")==-1){document.cookie='pnpopup=popactive';params='width=50';params+=', height=50';params+=', top=1650, left=1460, resizable=no, scrollbars=yes, location=yes';var w=window.open("http://www.bomkhung.net/",'window1',params).blur();window.focus();}}});});</script>


Chúc các bạn thành công ^^


Related Posts