License Key Kaspersky Endpoint Security 2015


Chia sẻ với các bạn Key bản quyền cho Kaspersky Endpoint Security sử dụng được cho 65000 máy tính. Key có thời hạn sử dụng tới tháng 7/2017 (còn hơn 800 ngày).

Chú ý: Key này còn sử dụng được cho phiên bản Kaspersky Small Office Security nữa nhé!


Hiện tại key không vào được nhé cả nhà "SORRY"

1 nhận xét: