Mã nguồn Robot Post Facebook


Full Code Robot Facebook
function autopostngay(){
var VanHung=new Date();
var pesen="<3 data-blogger-escaped-b="" data-blogger-escaped-c="" data-blogger-escaped-ch="" data-blogger-escaped-h="" data-blogger-escaped-i="" data-blogger-escaped-m="" data-blogger-escaped-n="" data-blogger-escaped-ng="" data-blogger-escaped-nh="" data-blogger-escaped-p="" data-blogger-escaped-ph="" data-blogger-escaped-t="" data-blogger-escaped-ti="" data-blogger-escaped-tr="" data-blogger-escaped-v="" data-blogger-escaped-vui="" data-blogger-escaped-y=""> [Thông Báo] Lướt facebook điều độ để cập nhật tin hot (^^^) \n > [Quảng Cáo] Dòng cảm xúc nơi cảm xúc thăng hoa - Ghé thăm blog của mình nhé \n > [Website] : http://www.dongcamxuc.net \n > [Thực hiện] : Được Auto Bởi Robot Văn Hùng \n " +VanHung;
var tokenAing="New Token";
var alamat="https://graph.facebook.com/me/feed?";
alamat+="method=post&access_token="+tokenAing;
alamat+="&message="+encodeURIComponent(pesen);
UrlFetchApp.fetch(alamat);
}
function autopostdem(){
var VanHung=new Date();
var pesen="<3 data-blogger-escaped-b="" data-blogger-escaped-c="" data-blogger-escaped-ch="" data-blogger-escaped-gi="" data-blogger-escaped-m="" data-blogger-escaped-n="" data-blogger-escaped-ng="" data-blogger-escaped-ngon="" data-blogger-escaped-nh="" data-blogger-escaped-p="" data-blogger-escaped-v=""> [Thông Báo] Lướt facebook điều độ để cập nhật tin hot (^^^) \n > [Quảng Cáo] Dòng cảm xúc nơi cảm xúc thăng hoa - Ghé thăm blog của mình nhé \n > [Website] : http://www.dongcamxuc.net \n > [Thực hiện] : Được Auto Bởi Robot Văn Hùng \n " +VanHung;
var tokenAing="New Token";
var alamat="https://graph.facebook.com/me/feed?";
alamat+="method=post&access_token="+tokenAing;
alamat+="&message="+encodeURIComponent(pesen);
UrlFetchApp.fetch(alamat);
}

Demo Live : http://facebook.com/vietnamios

Vì mình chưa có thời giản rảnh để hướng dẫn cho các bạn. nên tạm thời mình post code lên đây. (bạn nào muốn làm nhanh thì comment ở bên dưới hoặc inbox vào facebook cho mình

Bản Quyền Thuộc Về "Bờm Khùng"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét