Magic SwordĐây là đoan nhạc mình hay nghe nhất


Một số thông tin tác giả cho anh em tham khảo ^^

New Limited Edition Deluxe Vinyl Available Now:
http://www.magicswordmusic.com/shop/m...

Magic Sword Volume 1 available on iTunes 
https://itunes.apple.com/us/album/vol...

Or buy FLAC format here.
https://magic-sword.bandcamp.com

Follow this link to grab a free copy of Magic Sword's song "The Way Home," which appears on the Hotline Miami 2 Soundtrack -
http://www.magicswordmusic.com/the-way-home-download

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét