Những điều cần nhớ khi có bạn gái


Bạn gái tuyệt đối sẽ không sai.

Nếu phát hiện cô ấy sai thì do bạn nhìn lầm.

Nếu bạn không nhìn lầm, thì nhất định là bạn sai nên mới làm cô ấy sai.

Nếu như cô ấy có lỗi, cô ấy không nhận lỗi thì cô ấy cũng không sai.

Nếu cô ấy không nhận lỗi, bạn cố ép cô ấy nhận thì rõ ràng là bạn đã sai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét