Thứ Năm, tháng 4 28, 2016

Radio Ký Ức - BƯỚC NGOẶTHắn vẫn cười nhiều như thế. Nụ cười đã in sâu vào tim tôi suốt tám năm. Tám năm với một tình yêu trong im lặng, một tình yêu không có những buổi hẹn hò, những tin nhắn hay cả một cái nắm tay! Một tình yêu mà tôi đã giữ mãi tim tâm trí mình!