Share code banner tự động tắt sau thời gian nhất định


Mình vào thẳng cách thực hiện luôn nhé :)

Thêm đoạn code sao vào trên ]]></b:skin>
#notifjo { right: 10px; /* posisi di paling kanan */ bottom: 10px;/* posisi di paling atas */ width: 300px; /* lebar notif */ height: 250px; /* tinggi notif otomatis */ overflow: hidden; background: white; /* warna background */ border-radius: 5px; /* nilai sudut bundar */ border: 1px solid #ddd; /* garis batas luar */ z-index: 999999; position: fixed; /* posisi melayang */ -webkit-animation: fadeOutnotif 20s linear forwards; /* notif 10 detik */ -moz-animation: fadeOutnotif 30s linear forwards; -o-animation: fadeOutnotif 30s linear forwards; -ms-animation: fadeOutnotif 30s linear forwards; animation: fadeOutnotif 60s linear forwards; } #notifjo a { display:block; text-decoration:none;} #notifjo span { display: block; padding: 15px 15px; pointer-events: none; text-align: left; float: left; } #notifjo span h2 { font-size: 12px; /* Ukuran text */ line-height: 21px; color: #222; /* Warna text */ font-weight: normal; letter-spacing: 0px; } /* Blog johanes djogzs.blogspot.com */ @-webkit-keyframes fadeOutnotif { 0% { opacity: 1;} 10% { opacity: 1;} 90% { opacity: 1; -webkit-transform: translateY(0px);} 99% { opacity: 0; -webkit-transform: translateY(-30px);} 100% { opacity: 0;} } @-moz-keyframes fadeOutnotif { 0% { opacity: 1;} 10% { opacity: 1;} 90% { opacity: 1; -moz-transform: translateY(0px);} 99% { opacity: 0; -moz-transform: translateY(-30px);} 100% { opacity: 0;} } @-o-keyframes fadeOutnotif { 0% { opacity: 1;} 10% { opacity: 1;} 90% { opacity: 1; -moz-transform: translateY(0px);} 99% { opacity: 0; -moz-transform: translateY(-30px);} 100% { opacity: 0;} } @-ms-keyframes fadeOutnotif { 0% { opacity: 1;} 10% { opacity: 1;} 90% { opacity: 1; -moz-transform: translateY(0px);} 99% { opacity: 0; -moz-transform: translateY(-30px);} 100% { opacity: 0;} } @keyframes fadeOutnotif { 0% { opacity: 1;} 10% { opacity: 1;} 90% { opacity: 1; -moz-transform: translateY(0px);} 99% { opacity: 0; -moz-transform: translateY(-30px);} 100% { opacity: 0; }

Thêm đoạn code sao vào HTML mới

<div id='notifjo'> <center> Code Quảng Cáo Của Bạn Tại Đây </center> </div>

Bạn nào muốn xem DEMO thì ở phía ngoài trang chủ hoặc các trang khác của mình đều có nhé ^^.
Chúc các bạn thành công
Các bạn copy vui lòng ghi rỏ nguồn bài viết thuộc về HungCoder.ComMonetize your website traffic with yX Media


2 nhận xét: