Share code button demo and download đẹp !

2 Mẫu button này thường được các blogger dùng nhiều vì liên quan đến chia sẻ và nhằm làm đẹp cho blog. Nên hôm nay mình xin share cho các bạn code này :)


Thêm đoạn code sau vào trên ]]></b:skin>

/* -- DongCamXuc Button --*/ .button{float:left;list-style:none;text-align:center;width: 100%;margin:5px 0;padding:0;font-size:14px;clear:both;} .button ul {margin:0;padding:0} .button li{display:inline;margin:0;padding:0} .demo {border: none; -moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;border-radius:2px;padding: 8px 80px !important; background: #E55E48; color: #fff !important;text-align: center; text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); -webkit-text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); -moz-text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); -ms-text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 1s ease-out 0s; -moz-transition:background-color 1s ease-out 0s; -webkit-transition:background-color 1s ease-out 0s; -o-transition:background-color 1s ease-out 0s;letter-spacing:1px; } .download {border: none; -moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;border-radius:2px;padding: 8px 80px !important; background: #5FAAE3; color: #fff !important;text-align: center; text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); -webkit-text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); -moz-text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); -ms-text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 1s ease-out 0s; -moz-transition:background-color 1s ease-out 0s; -webkit-transition:background-color 1s ease-out 0s; -o-transition:background-color 1s ease-out 0s; letter-spacing:1px;} .demo:hover { background: #454242; text-shadow: 0 0 1px #222; -moz-text-shadow: 0 0 1px #222; -webkit-text-shadow: 0 0 1px #222; -ms-text-shadow: 0 0 1px #222 }

Thêm đoạn code này vào bài đăng của bạn khi cần ( edit HTML)
<div style="text-align: center;">
<a class="demo" href="http://bomkhung.info" target="_blank">Demo</a>
<a class="download" href="http://bomkhung.info" target="_blank">Download</a>
</div>
<div class="clear">
</div>

DEMO CHO MỌI NGƯỜI.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét