Thêm auto link cho các nhãn cho blogger ?Hôm nay mình xin hướng dẫn code "Auto Link" cho các bạn "Vì sao mình nói "Auto Link" nó là một dạng từ khóa kiều như TAGS các bạn í :D muốn hiển link lên bài viết thì chỉ cần bỏ link sau và edit lại cho phù hợp là ok cả :D ví dụ như "Blogger". Các bạn chỉ cần gỏ blogger thì nó sẽ tự động add link "Blogger" vào một cách đơn giản mà không cần thêm link cầu kì nữa :).

<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'>
<p><data:post.body/></p>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms(&#39;Blogger&#39;,true,&#39;/search/label/Blogger&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;HTML&#39;,true,&#39;/search/label/HTML&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Css&#39;,true,&#39;/search/label/Cảm Xúc&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Javascript&#39;,true,&#39;/search/label/Javascript&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;jQuery&#39;,true,&#39;/search/label/jQuery&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Security&#39;,true,&#39;/search/label/Security&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Php&#39;,true,&#39;/search/label/Php&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;www.bomkhung.net&#39;,true,&#39;http://www.bomkhung.net&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Facebook&#39;,true,&#39;/search/label/Facebook&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Domain&#39;,true,&#39;/search/label/Domain&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;VPS&#39;,true,&#39;/search/label/VPS&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Hosting&#39;,true,&#39;/search/label/Hosting&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;SEO&#39;,true,&#39;/search/label/Seo&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Coupon&#39;,true,&#39;/search/label/Coupon&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Anonymous&#39;,true,&#39;/search/label/Anonymous&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Hacker&#39;,true,&#39;/search/label/Hacker News&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Bờm Khùng&#39;,true,&#39;http://www.bomkhung.net&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
</script>
</b:if>

Chúc các bạn thành công


Related Posts