Thêm auto link cho các nhãn cho blogger ?


Hôm nay mình xin hướng dẫn code "Auto Link" cho các bạn "Vì sao mình nói "Auto Link" nó là một dạng từ khóa kiều như TAGS các bạn í :D muốn hiển link lên bài viết thì chỉ cần bỏ link sau và edit lại cho phù hợp là ok cả :D ví dụ như "Blogger". Các bạn chỉ cần gỏ blogger thì nó sẽ tự động add link "Blogger" vào một cách đơn giản mà không cần thêm link cầu kì nữa :).

<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'>
<p><data:post.body/></p>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms(&#39;Blogger&#39;,true,&#39;/search/label/Blogger&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;HTML&#39;,true,&#39;/search/label/HTML&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Css&#39;,true,&#39;/search/label/Cảm Xúc&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Javascript&#39;,true,&#39;/search/label/Javascript&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;jQuery&#39;,true,&#39;/search/label/jQuery&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Security&#39;,true,&#39;/search/label/Security&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Php&#39;,true,&#39;/search/label/Php&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;www.bomkhung.net&#39;,true,&#39;http://www.bomkhung.net&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Facebook&#39;,true,&#39;/search/label/Facebook&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Domain&#39;,true,&#39;/search/label/Domain&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;VPS&#39;,true,&#39;/search/label/VPS&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Hosting&#39;,true,&#39;/search/label/Hosting&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;SEO&#39;,true,&#39;/search/label/Seo&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Coupon&#39;,true,&#39;/search/label/Coupon&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Anonymous&#39;,true,&#39;/search/label/Anonymous&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Hacker&#39;,true,&#39;/search/label/Hacker News&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;Bờm Khùng&#39;,true,&#39;http://www.bomkhung.net&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
</script>
</b:if>

Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét