Thủy chung không có nghĩa đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một người không thay đổi. Mà là chỉ yêu một người trong một thời điểm. Mãi mãi trong khoảnh khắc đó, chỉ có duy nhất một người.
Ta gọi đó là sự chân thành, trong tình yêu nó đáng quý hơn hết thảy.


Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

Comments