[Truyện Cười] Sự tích thằng bờm


Văn Hùng tên tự là #Bờm , người Trung Kì.Tuổi trẻ thông minh đĩnh ngộ, tương truyền lúc mới sinh, Bờm không khóc không cười, ai hỏi gì cũng không nói. Chợt có vị đạo sĩ đi qua, thấy vậy bèn kinh ngạc mà bảo rằng: Người này mới sinh đã có quý tướng, sau này tất học hành đỗ đạt, có thể bốn bể vang danh. Quả nhiên, sau này Bờm đi học, không năm nào không thi lại, nhưng ấy là chuyện về sau, ở đây không nhắc tới. Bờm lúc mười tuổi đã tự biết viết tên mình, mười một tuổi biết tán gái, mười hai tuổi biết "xếp hình", sang tuổi mười ba, con gái trong thiên hạ không ai là không biết tiếng. Lại nổi tiếng thông minh đĩnh ngộ, thiên hạ có gì không biết, kéo nhau đến hỏi, Bờm nhất nhất đều trả lời được cả, mà tuyệt nhiên không đúng câu nào.

Năm ấy trong làng Bờm có sự lạ. Ở đầu làng chợt xuất hiện một con vật, trông giống con chó con, mà lại to hơn con chó con, cả làng ngạc nhiên không biết con gì, bèn kéo đến nhà Bờm mà hỏi. Bờm lúc ấy đang uống trà đá đàm đạo về viết bí kíp #ChănRauĐạiPháp với Khổng Minh, Lưu Bị và Tào Tháo , nghe thấy thế bèn trầm ngâm nghĩ ngợi, đoạn phán rằng: “Trông giống con chó con, mà lại to hơn chó con, ấy tất là con chó to”. Dân làng lấy làm phục lắm, bèn bắt chó làm thịt, rồi tôn Bờm là bậc thánh nhân, cả làng từ ấy chó ăn không xuể. Lại nói Bờm lớn lên thường không thích tĩnh mịch, bèn khăn gói mà đi ngao du bốn bể, thăm thú việc đời, thấy việc gì có lợi là làm, không kiêng dè gì cả. Quả nhiên, sau mấy năm, nợ nần không biết bao nhiêu mà kể ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét