Một người bạn "G"Một người bạn của tôi gần 6-7 năm chưa gặp :D cứ gọi là bạn thân của tôi :v vì người này sống xa tôi nên chưa được gặp người này! Nhưng nhất định vào 1 ngày nào đó sẽ gặp cho bằng được mệ này :))

Related Posts